coördinator Zelfredzaamheid

Organisatie: Rode Kruis district Zuid-Holland Zuid

Plaats: Zuid-Holland Zuid

Website: www.rodekruis.nl

Omschrijving functie:

De coördinator Zelfredzaamheid werkt samen met de portefeuillehouder zelfredzaamheid van het districtsbestuur. Samen nemen ze initiatieven die kunnen leiden tot nieuwe activiteiten op het terrein van zelfredzaamheid. Het gebied Zuid-Holland Zuid bestaat uit een vijftal afdelingen in de Hoekse Waard, Dordrecht en omstreken en de Alblasserwaard.
De coördinator Zelfredzaamheid
-    ondersteunt de afdelingen bij activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid.
-    is goed op de hoogte van wat er speelt binnen het district, signaleert witte plekken, opleidingsbehoeften en best practices.
-    bevordert de onderlinge samenwerking binnen het district.
-    zorgt voor kennisoverdracht op inhoud met ondersteuning vanuit de beroepsorganisatie.
-    heeft contact met (mogelijke) samenwerkingspartners, zoals gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.
-    onderschrijft de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt die uit.

Doelstelling organisatie:

Het Nederlandse Rode Kruis heeft haar toekomstvisie en strategie voor 2020 vastgesteld. De organisatie wordt slagvaardiger gemaakt door het terugbrengen van het aantal districten in lijn met de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat het Nederlandse Rode Kruis uit 25 districten bestaat, waaronder Zuid-Holland Zuid.
Het districtsbestuur heeft een faciliterende en ondersteunende rol en is de schakel tussen het landelijk bestuur en de afdelingen, met als doel de vrijwilliger in staat te stellen dat te doen waar ze goed in zijn: hulp bieden aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie. Er zijn daarom een aantal portefeuillehouders benoemd met ieder hun specialisme. Samen vormen ze een collegiaal bestuur dat een toekomstvisie en strategie heeft ontwikkeld. Door het toenemende zwaartepunt van de vrijwilligerswerkzaamheden en taken binnen het terrein van de Portefeuille Noodhulp, waaronder o.a. vallen: Noodhulpteams; Bevolkingszorg; Evenementenhulp; Tracing; Burgerhulp; Verbindingsdienst, Logistiek en Communicatie en op termijn circa een half miljoen omzet wordt gegenereerd, is deze functie door het district ingesteld.

Eisen functie:

-    affiniteit met vrijwilligers.
-    een verbinder, die anderen weet te inspireren.
-    in staat om te gaan met weerstanden en meningsverschillen.
-    bekend met het gebruik van Social Media.
-    heeft een lokaal netwerk dat relevant is voor de functie of is in staat dit te realiseren.

Sector: Belangen/Emancipatie


Reageren op vacature
mensen