Vacatures vinden

vacatures
Hier vindt u alle vrijwilligersvacatures die op dit moment bij het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht zijn aangemeld.
 

Maatwerkvrijwilliger voor 1 op 1 contact met bewoner

Organisatie: Rivas zorggroep Papendrecht

Omschrijving:

Wij zijn op zoek naar 1 op 1 vrijwilliger voor locatie de Markt. Omdat elke cliënt/bewoner weer anders is, zullen ook de werkzaamheden per persoon verschillen. Er is bij deze functie veel contact met de cliënt. Momenteel zoeken wij diverse vrijwilligers voor 1 op 1 contact o.a voor een dame met een Indonesische achtergrond en zoeken wij naar vrijwilligers voor 1 op 1 contact voor bewoners die beginnend dementerend zijn.

Sector: Verpleeg- en verzorghuizen, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Medewerker knotploeg

Organisatie: Knotploeg de Kievit

Omschrijving:

Als medewerker van de knotploeg ben je het hele jaar door actief in het groenonderhoud. Alleen in de maanden mei en juni ligt het werk geheel stil. In de wintermaanden knotten we een deel van de vele duizenden wilgen in de Alblasserwaard. Dat gebeurt grotendeels machinaal met een kettingzaag door opgeleide zagers. Deze zagers worden ondersteund door een ploeg mensen die het gesnoeide materiaal verzamelt en afvoert en waar mogelijk ook handmatig snoeiwerk doet. Naast het knotten van wilgen in opdracht van het Waterschap zijn we ook actief met ander onderhoud in o.a.de bospercelen van Staatsbosbeheer in de Alblasserwaard. De gekapte bomen verwerken we op onze eigen werf tot kant-en-klaar brandhout voor de openhaard of houtkachel. Met de opbrengst hiervan steunen we het belangrijke werk van de Natuur- en Vogelwacht. Het werk doen we het hele jaar door op drie ochtenden per week waarbij je zelf bepaalt hoeveel en wanneer je je als vrijwilliger inzet. We verzamelen en vertrekken altijd vanuit het gebouw aan de Matenaweg. Daar zorgen we ook voor de inwendige mens. Ook worden de benodigde beschermingsmiddelen zoals handschoenen, helm en gehoorbescherming beschikbaar gesteld. 

Sector: Natuur/dieren/milieu

Lees meer...

Natuurbegeleiders

Organisatie: Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

Omschrijving:

Wil je leren hoe kinderen interesse en respect krijgen voor alles wat er buiten te beleven valt? Struinen, genieten, ontdekken, verwonderen in onze mooie natuur te samen met een groep kinderen van 8-12 jaar.

Er worden al een aantal jaar buitenlessen gegeven in het natuurgebied bij de Natuur en Vogelwacht "De Ablasserwaard". Vanwege het grote succes worden er nieuwe natuurbegeleiders gezocht op de zaterdagmorgen.

Je hoeft heus geen natuurexpert te zijn. Heb je voeling met de natuur en met kinderen? Dan heb je het perfecte profiel! Na een degelijke en laagdrempelige opleiding kun je aan de slag.

Sector: Natuur/dieren/milieu, Sport/recreatie

Lees meer...

Ambassadeur mentorschap

Organisatie: Stichting Mentorschap

Omschrijving:

Stichting Mentorschap werkt met vrijwilligers die als mentor de zorg- en welzijnsbelangen behartigen van cliënten die dit door een ziekte of beperking niet zelf kunnen of daar ondersteuning bij nodig hebben. De ambassadeur mentorschap draagt er actief aan bij dat het mentorschap in de regio Zuid Holland Zuid meer bekendheid krijgt, zowel bij cliënten, instellingen als potentiele vrijwilligers. Hiervoor onderhoudt de ambassadeur contacten met vrijwilligerscentrales, instellingen en potentiele vrijwilligers en vertegenwoordigt de Stichting op (onder andere) informatiemarkten.

Sector: Belangen/Emancipatie, Openbare dienst-verlening, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Regio -ondersteuner Mentorschap

Organisatie: Stichting Mentorschap

Omschrijving:

Stichting Mentorschap werkt met vrijwilligers die als mentor de zorg- en welzijnsbelangen behartigen van cliënten die dit door een ziekte of beperking niet zelf kunnen of daar ondersteuning bij nodig hebben. De regio-ondersteuner draagt bij aan de ondersteuning van een groep van deze vrijwilligers zodat het mentorschap goed uitgevoerd kan worden. In overleg met de coördinator is de regio-ondersteuner contactpersoon en vraagbaak voor mentoren, organiseert periodieke (kleinschalige) bijeenkomsten voor mentoren om ervaringen uit te wisselen, voert samenwerkingsgesprekken op locatie over de invulling van mentorschap en zorgt ervoor dat benodigde rapportages in orde zijn.

Sector: Belangen/Emancipatie, Openbare dienst-verlening, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Vrijwilliger sociaal huisbezoek: FF wat anders

Organisatie: BWI Papendrecht

Omschrijving:

Bij onze dienst "Effe wat anders" gaat u een sociale visite afleggen bij iemand thuis. Mensen die u gaat bezoeken hebben zelf een klein tot zeer klein sociaal netwerk en hebben behoefte aan een leuk contact. U kunt bijvoorbeeld samen koffiedrinken, een spelletje doen, een wandeling maken, samen boodschappen doen of samen naar de apotheek etc.

Sector: Belangen/Emancipatie, Sport/recreatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Vrijwillige hulpverlener Bevolkingszorg

Organisatie: Rode Kruis district Zuid-Holland Zuid

Omschrijving:

Wij zoeken nieuwe vrijwillige hulpverleners Bevolkingszorg die bij een ramp of crisissituatie de gemeente helpen bij de zorg voor getroffenen. Je staat met het team klaar om mensen op te vangen in een opvanglocatie. Je werkt nauw samen met andere vrijwilligers van het team Bevolkingszorg onder begeleiding van een teamleider.

Wat ga je doen?
- Je bent voor getroffenen het eerste aanspreekpunt en biedt praktische hulp en een luisterend oor.
- Je bemant een EHBO-post en biedt eerste hulp aan; je coördineert zo nodig spreekuur van de huisarts ter plaatse.
- Je helpt een opvanglocatie in te richten; je ondersteunt bij het voorzien in primaire levensbehoeften zoals eten en een slaapplaats en bij dagbesteding.
- je registreert getroffenen.
Ook kan je ingezet worden om een informatiepunt in te richten en de vele vragen van verwanten en publiek te beantwoorden en informatie te geven.

Sector: Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Noodhulpteamlid (m/v, vrijwilliger)

Organisatie: Rode Kruis district Zuid-Holland Zuid

Omschrijving:

Per direct zijn we op zoek naar deskundige, vrijwillige hulpverleners!

Wat doet een Noodhulpteamlid?
Het Noodhulpteam treedt op bij grootschalige ongevallen en rampen en werkt samen met ambulancepersoneel en andere medische professionals. Je werkt in georganiseerd verband en wordt hierbij aangestuurd door een teamleider. Samen met andere teamleden zorg je voor het inrichten van de opvanglocatie, het opvangen van lichtgewonde slachtoffers en je voert eerste hulp handelingen uit. Je bent ook verantwoordelijk voor het signaleren en doorverwijzen van letsels en/of aandoeningen waarvoor verpleegkundigen of andere medische professionals geraadpleegd moeten worden.

Sector: Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Secretaris (vrijwilliger)

Organisatie: Rode Kruis district Zuid-Holland Zuid

Omschrijving:

Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 25 districten. Voor het districtsbestuur van Zuid-Holland Zuid (Hoeksche Waard, Dordrecht/Zwijndrecht, Alblasserwaard) zoeken we een Secretaris die op vrijwillige basis gemiddeld 8 uur (2 dagdelen) per week vrij wil maken om de activiteiten in het district mede mogelijk te maken

Wat ga je doen?
• Spil in het districtsbestuur en bewaken van de voortgang van plannen en afspraken.
• Bewaken van de tijdige indiening van werkplannen, begrotingen en jaarrekeningen van het district en de afdelingen, die tot het district behoren. Zorgen voor afstemming met afdelingen. Zorgen voor de totstandkoming van het werkplan van het district.
• Coördineren van de inkomende en uitgaande (formele) correspondentie.
• Zorgen voor juiste archivering van (formele) stukken volgens de richtlijnen van Het Nederlandse Rode Kruis.
• Opstellen van de agenda en zorgen voor de verslaglegging van de vergaderingen van het bestuur.

Sector: Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Mantelzorg maatje

Organisatie: BWI Papendrecht

Omschrijving:

Door de kanteling en bezuinigingen in de zorg wordt de ondersteuning die mensen (mantelzorgers) aan elkaar bieden steeds belangrijker. Doordat mantelzorgers deze ondersteuning steeds intensiever bieden worden zij langzaamaan zwaarder belast. Dit maakt dat de vraag naar mantelzorgondersteuning toeneemt.

Ik zoek vrijwilligers die het leuk vinden om met mij samen te werken om mantelzorgers te ontlasten en te ondersteunen. Om als mantelzorg maatje aan de slag te kunnen zal een training gevolgd moeten worden die jou kosteloos aangeboden wordt. Je ondersteunt zelfstandig de mantelzorger bij voorkomende regelzaken. Deze regelzaken zijn vaak administratief, maar kan ook organisatorisch van aard zijn. Vind je het leuk om samen met mantelzorgers te kijken, luisteren en zoeken naar mogelijkheden voor problemen? Reageer en stuur mij een bericht! Dan maken we binnenkort kennis met elkaar.

Sector: Belangen/Emancipatie, Sport/recreatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...
41 - 50 / 113 vacatures
mensen