Vacatures vinden

vacatures
Hier vindt u alle vrijwilligersvacatures die op dit moment bij het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht zijn aangemeld.
 

Regio -ondersteuner Mentorschap

Organisatie: Stichting Mentorschap

Omschrijving:

Stichting Mentorschap werkt met vrijwilligers die als mentor de zorg- en welzijnsbelangen behartigen van cliënten die dit door een ziekte of beperking niet zelf kunnen of daar ondersteuning bij nodig hebben. De regio-ondersteuner draagt bij aan de ondersteuning van een groep van deze vrijwilligers zodat het mentorschap goed uitgevoerd kan worden. In overleg met de coördinator is de regio-ondersteuner contactpersoon en vraagbaak voor mentoren, organiseert periodieke (kleinschalige) bijeenkomsten voor mentoren om ervaringen uit te wisselen, voert samenwerkingsgesprekken op locatie over de invulling van mentorschap en zorgt ervoor dat benodigde rapportages in orde zijn.

Sector: Belangen/Emancipatie, Openbare dienst-verlening, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Vrijwilliger sociaal huisbezoek: FF wat anders

Organisatie: BWI Papendrecht

Omschrijving:

Bij onze dienst "Effe wat anders" gaat u een sociale visite afleggen bij iemand thuis. Mensen die u gaat bezoeken hebben zelf een klein tot zeer klein sociaal netwerk en hebben behoefte aan een leuk contact. U kunt bijvoorbeeld samen koffiedrinken, een spelletje doen, een wandeling maken, samen boodschappen doen of samen naar de apotheek etc.

Sector: Belangen/Emancipatie, Sport/recreatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Vrijwillige hulpverlener Bevolkingszorg

Organisatie: Rode Kruis district Zuid-Holland Zuid

Omschrijving:

Wij zoeken nieuwe vrijwillige hulpverleners Bevolkingszorg die bij een ramp of crisissituatie de gemeente helpen bij de zorg voor getroffenen. Je staat met het team klaar om mensen op te vangen in een opvanglocatie. Je werkt nauw samen met andere vrijwilligers van het team Bevolkingszorg onder begeleiding van een teamleider.

Wat ga je doen?
- Je bent voor getroffenen het eerste aanspreekpunt en biedt praktische hulp en een luisterend oor.
- Je bemant een EHBO-post en biedt eerste hulp aan; je coördineert zo nodig spreekuur van de huisarts ter plaatse.
- Je helpt een opvanglocatie in te richten; je ondersteunt bij het voorzien in primaire levensbehoeften zoals eten en een slaapplaats en bij dagbesteding.
- je registreert getroffenen.
Ook kan je ingezet worden om een informatiepunt in te richten en de vele vragen van verwanten en publiek te beantwoorden en informatie te geven.

Sector: Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Noodhulpteamlid (m/v, vrijwilliger)

Organisatie: Rode Kruis district Zuid-Holland Zuid

Omschrijving:

Per direct zijn we op zoek naar deskundige, vrijwillige hulpverleners!

Wat doet een Noodhulpteamlid?
Het Noodhulpteam treedt op bij grootschalige ongevallen en rampen en werkt samen met ambulancepersoneel en andere medische professionals. Je werkt in georganiseerd verband en wordt hierbij aangestuurd door een teamleider. Samen met andere teamleden zorg je voor het inrichten van de opvanglocatie, het opvangen van lichtgewonde slachtoffers en je voert eerste hulp handelingen uit. Je bent ook verantwoordelijk voor het signaleren en doorverwijzen van letsels en/of aandoeningen waarvoor verpleegkundigen of andere medische professionals geraadpleegd moeten worden.

Sector: Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Secretaris (vrijwilliger)

Organisatie: Rode Kruis district Zuid-Holland Zuid

Omschrijving:

Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 25 districten. Voor het districtsbestuur van Zuid-Holland Zuid zoeken we een secretaris die op vrijwillige basis gemiddeld 4 – 8 uur per week vrij wil maken om hulp aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken.

Wat ga je doen:
• Ondersteunt de districtsvoorzitter en hebt vooral een bewakende rol in bijvoorbeeld planning
• Bewaakt de tijdige indiening van werkplannen, begrotingen en jaarrekeningen van het district en
de afdelingen, die tot het district behoren
• Coördineert de inkomende en uitgaande formele correspondentie
• Hebt de eindverantwoordelijkheid bij het juist archiveren van formele stukken volgens de
richtlijnen van Het Nederlandse Rode Kruis
• Verzorgt (het laten doen van) de verslaglegging van de formele vergaderingen van het bestuur

Sector: Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Mantelzorg maatje

Organisatie: BWI Papendrecht

Omschrijving:

Door de kanteling en bezuinigingen in de zorg wordt de ondersteuning die mensen (mantelzorgers) aan elkaar bieden steeds belangrijker. Doordat mantelzorgers deze ondersteuning steeds intensiever bieden worden zij langzaamaan zwaarder belast. Dit maakt dat de vraag naar mantelzorgondersteuning toeneemt.

Ik zoek vrijwilligers die het leuk vinden om met mij samen te werken om mantelzorgers te ontlasten en te ondersteunen. Om als mantelzorg maatje aan de slag te kunnen zal een training gevolgd moeten worden die jou kosteloos aangeboden wordt. Je ondersteunt zelfstandig de mantelzorger bij voorkomende regelzaken. Deze regelzaken zijn vaak administratief, maar kan ook organisatorisch van aard zijn. Vind je het leuk om samen met mantelzorgers te kijken, luisteren en zoeken naar mogelijkheden voor problemen? Reageer en stuur mij een bericht! Dan maken we binnenkort kennis met elkaar.

Sector: Belangen/Emancipatie, Sport/recreatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Chauffeur/ bijrijder/ centralist Dierenambulance

Organisatie: Stichting Dierenambulance Louterbloemen

Omschrijving:

Als chauffeur of bijrijder van de dierenambulance ben je verantwoordelijk voor het vervoer van hulpbehoevende dieren. Als centralist ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van de meldingen die binnenkomen bij de dierenambulance.

Sector: Natuur/dieren/milieu

Lees meer...

Flexibele gastvrouw/heer gezocht

Organisatie: Bij Bosshardt Papendrecht

Omschrijving:

We zoeken een flexibele gastvrouw/heer,die stevig in de schoenen staat en zelfstandig op een groep kan staan.

Sector: Belangen/Emancipatie, Ideeën/kerk/ levensbeschouwing, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Sport/recreatie

Lees meer...

Penningmeester gymnastiek vereniging "Olympia"

Organisatie: Gymnastiekvereniging Olympia Papendrecht

Omschrijving:

In verband met het aftreden van onze huidige penningmeester zoeken wij op zeer korte termijn een nieuwe penningmeester voor onze vereniging

Sector: Sport/recreatie

Lees meer...

Voorzitter Afdeling Alblasserwaard

Organisatie: Rode Kruis Alblasserwaard

Omschrijving:

Geeft richting en sturing aan het afdelingsbestuur en de afdeling
• Vertaalt samen met het afdelingsbestuur het districtsbeleid naar afdelingsbeleid
• Zorgt voor (opstelling van) een ambitieus jaarplan en begroting, en uitvoering daar van
• Stimuleert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van taken en activiteiten in de afdeling in overleg met de betreffende taakveldbestuursleden.
• Heeft oog en oor voor lokale maatschappelijke ontwikkelingen
• Representeert de afdeling intern- en extern en is verantwoordelijk voor het onderhouden van interne- en externe contacten
• Signaleert kansen, knelpunten, klachten of behoeftes en handelt hier adequaat op • Legt namens de afdeling verantwoording af aan het districtsbestuur

Sector: Belangen/Emancipatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...
51 - 60 / 117 vacatures
mensen