Vacatures vinden

vacatures
Hier vindt u alle vrijwilligersvacatures die op dit moment bij het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht zijn aangemeld.
 

Bedrijven Werver

Organisatie: Stichting ANDERS

Omschrijving:

Als Bedrijven Werver ga je in de regio op zoek naar bedrijven die partner willen worden van ANDERS en zich willen inzetten voor lokale noden. Je zoekt contact met bedrijven om vervolgens langs te gaan voor een pitch en presentatie over ANDERS en een uitdaging tot partnerschap.

Wat zijn je taken:
• Gegevens verzamelen potentiële interessante bedrijven
• Contact zoeken en afspraak maken met eigenaar van het bedrijf
• Langsgaan voor een presentatie
• De ondernemer helpen om zijn partnerschap en aanbod concreet te maken

Sector: Anders, Belangen/Emancipatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Zwembegeleiding gezocht

Organisatie: Zwemvereniging de Geul, aangepast zwemmen

Omschrijving:

U gaat deel uit maken van een groep ervaren vrijwilligers, die graag nieuwe vrijwilligers verwelkomen. U helpt kinderen met een beperking bij het behalen van een certificaat zwemvaardigheid. Als begeleider/-ster werkt u één op één met een kind om van watervrij naar een zwemcertificaat te gaan.

Sector: Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

Organisatie: VluchtelingenWerk Zuidvleugel

Omschrijving:

Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, verhuizen vanuit het asielzoekerscentrum naar een eigen woning. Ze moeten dan veel zaken regelen en de weg vinden in onze complexe maatschappij. VluchtelingenWerk helpt hen daarbij.   Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning verhuizen, komt er ontzettend veel regelwerk op hen af. Denk aan het inschrijven bij de gemeente, dokter, tandarts en een school voor de kinderen. Ook moeten zij verzekeringen afsluiten, een DigiD-code aanvragen, een inburgeringscursus regelen en op zoek naar werk of een uitkering aanvragen. Ondertussen komt veel post binnen van de gemeente, de belastingdienst en andere instanties.


Wat doen onze maatschappelijk begeleiders?

- Het begeleiden, ondersteunen en coachen van vluchtelingen tijdens hun integratie- en participatieproces.

- Je maakt een vluchteling wegwijs in de gemeente en directe woonomgeving en geeft voorlichting over de Nederlandse samenleving, instanties en wet- en regelgeving.

- Je biedt praktische ondersteuning bij vragen en problemen omtrent huisvesting, financiën, onderwijs en gezondheidszorg.

- Je begeleidt vluchtelingen bij externe contacten met diverse instanties en ondersteunt hen bij het opbouwen van een sociaal netwerk.

Sector: Belangen/Emancipatie, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking

Lees meer...

Wijkhoofd collecte KWF

Organisatie: KWF Kankerbestrijding Afd Papendrecht

Omschrijving:

Als wijkhoofd collecte stuur je de collectanten in jouw buurt aan. Onder jouw leiding gaan de vrijwilligers (ca. 10-15 mensen) in onze collecteweek in september goed geïnformeerd en optimaal gemotiveerd langs de deuren om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.
Jouw taken als wijkhoofd collecte bestaan o.a. uit:
• deelnemen aan de jaarlijkse collecte van de KWF-afdeling
• actief lid zijn van het collecteteam in jouw woonplaats
• maken van de wijkindeling en zo nodig zorgen voor aanvullingen hierop
• contact onderhouden met de collectanten en de collectecoördinator
• tijdig bestellen en distribueren van de collectematerialen
• zorgdragen voor de inning en telling van de collecte volgens het 4-ogenprincipe
• na afloop van de jaarlijkse collecte bedanken van de collectanten
• bijhouden van het collectantenbestand
• werven en inzetten van nieuwe collectanten
• controle uitvoeren op de voortgang van de collecte.

Sector: Belangen/Emancipatie

Lees meer...

Een enthousiaste welpenleider M/V (vrijwillig)

Organisatie: Bij Bosshardt Papendrecht

Omschrijving:

Scouting

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren Scouting Vereniging Leger des Heils. Wij bieden het scoutingspel niet alleen aan op basis van de spelvisie van Scouting Nederland, maar ook vanuit onze christelijke levensovertuiging. De daarbij horende normen en waarden zijn voor ons belangrijk. Het gebruik van alcohol en andere drogerende middelen is bij ons niet toegestaan. De Scouting Vereniging LdH is aangesloten bij Scouting Nederland.

 

Sector: Belangen/Emancipatie, Ideeën/kerk/ levensbeschouwing, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Sport/recreatie

Lees meer...

Vrijwilligers, die graag een handje helpen

Organisatie: ZORGsaam+

Omschrijving:

Vind jij het leuk om mensen bij te staan en te helpen? Een praatje of een kopje koffie/thee met ze te gaan drinken, of ben jij heel handig voor een klein klusje in huis: klemmende deur, droog slot, schilderijtje/foto ophangen enzenz…Dan zijn we op zoek naar jou. Vrijwilligerswerk waarbij je zelf je eigen tijd en/of dagen kunt indelen.Verschillende diensten met een vrijwilligersvergoeding. 

Sector: Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Vrijwilliger voor huiswerkbegeleiding

Organisatie: Bij Bosshardt Papendrecht

Omschrijving:

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden om ons team huiswerkbegeleiders te versterken. We hebben een gezellige groep van 6 begeleiders die ieder 1 of 2 kinderen begeleiden. Op maandagmiddag bieden we kinderen van het basisonderwijs en leerlingen van 1e jaar voortgezet onderwijs een plek om rustig huiswerk te maken. U kunt hen bijstaan op het gebied van rekenen, taal en oefenen met topografie. We streven ernaar zo veel mogelijk één op één te werken, omdat u en de leerling dan specifiek aan de slag kunnen met het betreffende huiswerk. Als team ondersteunen we ook elkaar met kinderen die wat meer aandacht vragen. 

Sector: Belangen/Emancipatie, Ideeën/kerk/ levensbeschouwing, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Sport/recreatie

Lees meer...

Contactpersoon Fietsersbond Papendrecht

Organisatie: Fietsersbond Papendrecht

Omschrijving:

In Papendrecht is al een groep actieve vrijwilligers. We zoeken echter nog iemand die als contactpersoon wil gaan optreden.

We beschikken over heel veel ervaring en een groot netwerk. En, dat delen we graag. De kennis die je daardoor krijgt kun je op velerlij gebied gebruiken.

Zo heeft de afdeling in 2012 een prijs gekregen van de de landelijke Fietsersbond vanwege de wijze waarop we actie voerden en de sociale media daarbij benutten. De 'taartprijs'.

Leukste is natuurlijk het feit dat je duidelijke resultaten ziet van je inspanningen op straat.

Sector: Belangen/Emancipatie, Sport/recreatie

Lees meer...

Vrijwilligers voor pleegactiviteiten in de regio

Organisatie: Safewings

Omschrijving:

SafeWings is een organisatie die pleeggezinnen helpt bij de uitdagingen waar ze soms voor komen te staan. Weten dat je niet alleen staat, maar met elkaar aan de slag kunt. SafeWings is een onafhankelijke stichting, die samenwerkt met een aantal regionale en landelijke pleegzorg organisaties. SafeWings zet de pleegouder centraal. Zonder pleegkind geen pleegouder. Maar zeker ook zonder pleegouder geen veilige haven en een warm thuis voor het pleegkind. Het is dus van essentieel belang dat de pleegouder voldoende ondersteund wordt om de zorg voor het pleegkind vol te kunnen (blijven) houden. SafeWings biedt een uniek concept van ondersteuning en begeleiding, waar steeds meer vraag naar is. Door de grote vraag voor deelname aan de activiteiten zijn er meer vrijwilligers nodig. SafeWings zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om activiteiten met jonge kinderen (4-7 jaar)te ondernemen of aan de slag te gaan met op de boerderij ( bijv op de boerderij in Barendrecht) met wat oudere kinderen (8-15 jaar).

Sector: Belangen/Emancipatie, Kinderen/onderwijs/Jeugd, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Sport/recreatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Stafmedewerker PR NVWA

Organisatie: Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

Omschrijving:

1. PR activiteiten algemeen.
2. Berichten vanuit de NVWA doorsturen naar kranten, radio, TV

Sector: Natuur/dieren/milieu, Sport/recreatie

Lees meer...
61 - 70 / 98 vacatures
mensen