Vacatures vinden

vacatures
Hier vindt u alle vrijwilligersvacatures die op dit moment bij het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht zijn aangemeld.
 

TSO overblijf vrijwilliger

Organisatie: WASKO kinderopvang

Omschrijving:

Op verschillende scholen organiseert Wasko dagelijks het overblijven. Hiervoor zoeken we enthousiaste overblijfkrachten om de schoolkinderen gezellig aan tafel een boterham bij ons te laten eten. De dagen zullen in overleg afgestemd worden. Als vrijwilliger begeleid je samen met de pedagogisch medewerker de kinderen tussen de middag. Daarnaast help je de kinderen in hun ontwikkeling door hen onder andere te stimuleren in het samen spelen en delen met andere kinderen.

Sector: Kinderen/onderwijs/Jeugd

Lees meer...

Bedrijven Werver

Organisatie: Stichting ANDERS

Omschrijving:

Als Bedrijven Werver ga je in de regio op zoek naar bedrijven die partner willen worden van ANDERS en zich willen inzetten voor lokale noden. Je zoekt contact met bedrijven om vervolgens langs te gaan voor een pitch en presentatie over ANDERS en een uitdaging tot partnerschap.

Wat zijn je taken:
• Gegevens verzamelen potentiële interessante bedrijven
• Contact zoeken en afspraak maken met eigenaar van het bedrijf
• Langsgaan voor een presentatie
• De ondernemer helpen om zijn partnerschap en aanbod concreet te maken

Sector: Anders, Belangen/Emancipatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Zwembegeleiding gezocht

Organisatie: Zwemvereniging de Geul, aangepast zwemmen

Omschrijving:

U gaat deel uit maken van een groep ervaren vrijwilligers, die graag nieuwe vrijwilligers verwelkomen. U helpt kinderen met een beperking bij het behalen van een certificaat zwemvaardigheid. Als begeleider/-ster werkt u één op één met een kind om van watervrij naar een zwemcertificaat te gaan.

Sector: Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Coördinator Respect en Hulpbereidheid

Organisatie: Rode Kruis district Zuid-Holland Zuid

Omschrijving:

Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 25 districten. Voor het districtsbestuur van Zuid-Holland Zuid (Hoeksche Waard, Dordrecht/Zwijndrecht, Alblasserwaard) zoeken we een coördinator Respect en Hulpbereidheid die op vrijwillige basis gemiddeld 4 uur per week vrij wil maken om de activiteiten in het district mede mogelijk te maken.
Wat ga je doen?
 Afdelingen stimuleren om activiteiten te ondernemen in het kader van Respect en Hulpbereidheid zoals een bijdrage te leveren aan Humanitair Oorlogsrecht op scholen of tentoonstelling “Kind onder vuur”.
 Ervoor zorgen dat hier bekendheid aan wordt gegeven i.s.m. coördinator Communicatie
 Mede organiseren van activiteiten op het gebied van Respect en Hulpbereidheid
 Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen omtrent Respect en Hulpbereidheid
 Contact onderhouden met de verantwoordelijken op het gebied van Respect en Hulpbereidheid binnen de afdelingen
 Ondersteunen bestuurslid Respect en Hulpbereidheid

Sector: Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Ass. begeleider projecten

Organisatie: Stichting sociale moestuin Papendrecht

Omschrijving:

Heeft u circa 1,5 dag per week beschikbaar? U vindt het leuk om met mensen om te gaan,u heeft interesse in diverse vakgebieden, zoals het begeleiden van vrijwilligers en intake gesprekken voor clienten? Dan zijn wij op zoek naar u.

Deze brede functie bevat de volgende werkzaamheden voor de projecten sociale moestuin en ZORGsaam+;
Intake bij cliënten indien zij een hulpvraag hebben,
het begeleiden en het aansturen van de vrijwilligers,
overleg met het bestuur van de stichting.

Bij de moestuin zijn het vrijwilligers waar een gesprek mee zal worden gehouden, hoe werken wij, wat voor ondersteuning, welke vergoeding ed.

Bij ZORGsaam+ gaat het om vrijwilligers en hulpvragers; wat willen zij en op wat voor manier werken wij, hoe ga je om met de cliënt etc.Van deze gesprekken dient ook een verslag gemaakt te worden om de bevindingen te overleggen met het bestuur.

Sector: Belangen/Emancipatie, Natuur/dieren/milieu, Sport/recreatie

Lees meer...

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

Organisatie: VluchtelingenWerk Zuidvleugel

Omschrijving:

Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, verhuizen vanuit het asielzoekerscentrum naar een eigen woning. Ze moeten dan veel zaken regelen en de weg vinden in onze complexe maatschappij. VluchtelingenWerk helpt hen daarbij.   Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning verhuizen, komt er ontzettend veel regelwerk op hen af. Denk aan het inschrijven bij de gemeente, dokter, tandarts en een school voor de kinderen. Ook moeten zij verzekeringen afsluiten, een DigiD-code aanvragen, een inburgeringscursus regelen en op zoek naar werk of een uitkering aanvragen. Ondertussen komt veel post binnen van de gemeente, de belastingdienst en andere instanties.


Wat doen onze maatschappelijk begeleiders?

- Het begeleiden, ondersteunen en coachen van vluchtelingen tijdens hun integratie- en participatieproces.

- Je maakt een vluchteling wegwijs in de gemeente en directe woonomgeving en geeft voorlichting over de Nederlandse samenleving, instanties en wet- en regelgeving.

- Je biedt praktische ondersteuning bij vragen en problemen omtrent huisvesting, financiën, onderwijs en gezondheidszorg.

- Je begeleidt vluchtelingen bij externe contacten met diverse instanties en ondersteunt hen bij het opbouwen van een sociaal netwerk.

Sector: Belangen/Emancipatie, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking

Lees meer...

Wijkhoofd collecte KWF

Organisatie: KWF Kankerbestrijding Afd Papendrecht

Omschrijving:

Als wijkhoofd collecte stuur je de collectanten in jouw buurt aan. Onder jouw leiding gaan de vrijwilligers (ca. 10-15 mensen) in onze collecteweek in september goed geïnformeerd en optimaal gemotiveerd langs de deuren om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.
Jouw taken als wijkhoofd collecte bestaan o.a. uit:
• deelnemen aan de jaarlijkse collecte van de KWF-afdeling
• actief lid zijn van het collecteteam in jouw woonplaats
• maken van de wijkindeling en zo nodig zorgen voor aanvullingen hierop
• contact onderhouden met de collectanten en de collectecoördinator
• tijdig bestellen en distribueren van de collectematerialen
• zorgdragen voor de inning en telling van de collecte volgens het 4-ogenprincipe
• na afloop van de jaarlijkse collecte bedanken van de collectanten
• bijhouden van het collectantenbestand
• werven en inzetten van nieuwe collectanten
• controle uitvoeren op de voortgang van de collecte.

Sector: Belangen/Emancipatie

Lees meer...

Lid kerngroep zorghoeve in oprichting

Organisatie: Stichting sociale moestuin Papendrecht

Omschrijving:

Lid van de kerngroep Zorghoeve in oprichting. Wij starten op 3 mei starten met een verkorte opleiding natuur en zorg in leiderschap, op de Kraaybeekerhof academie in Driebergen/Zeist. Door het vertrek van een van de leden uit deze kerngroep zoeken wij een nieuwe man/vrouw als aanvulling binnen ons team.

Sector: Belangen/Emancipatie, Natuur/dieren/milieu, Sport/recreatie

Lees meer...

Een enthousiaste welpenleider M/V (vrijwillig)

Organisatie: Bij Bosshardt Papendrecht

Omschrijving:

Scouting

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren Scouting Vereniging Leger des Heils. Wij bieden het scoutingspel niet alleen aan op basis van de spelvisie van Scouting Nederland, maar ook vanuit onze christelijke levensovertuiging. De daarbij horende normen en waarden zijn voor ons belangrijk. Het gebruik van alcohol en andere drogerende middelen is bij ons niet toegestaan. De Scouting Vereniging LdH is aangesloten bij Scouting Nederland.

 

Sector: Belangen/Emancipatie, Ideeën/kerk/ levensbeschouwing, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Sport/recreatie

Lees meer...

Vrijwilligers, die graag een handje helpen

Organisatie: ZORGsaam+

Omschrijving:

Vind jij het leuk om mensen bij te staan en te helpen? Een praatje of een kopje koffie/thee met ze te gaan drinken, of ben jij heel handig voor een klein klusje in huis: klemmende deur, droog slot, schilderijtje/foto ophangen enzenz…Dan zijn we op zoek naar jou. Vrijwilligerswerk waarbij je zelf je eigen tijd en/of dagen kunt indelen.Verschillende diensten met een vrijwilligersvergoeding. 

Sector: Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...
71 - 80 / 117 vacatures
mensen