Vacatures vinden

vacatures
Hier vindt u alle vrijwilligersvacatures die op dit moment bij het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht zijn aangemeld.
 

Vrijwilliger voor huiswerkbegeleiding

Organisatie: Bij Bosshardt Papendrecht

Omschrijving:

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden om ons team huiswerkbegeleiders te versterken. We hebben een gezellige groep van 6 begeleiders die ieder 1 of 2 kinderen begeleiden. Op maandagmiddag bieden we kinderen van het basisonderwijs en leerlingen van 1e jaar voortgezet onderwijs een plek om rustig huiswerk te maken. U kunt hen bijstaan op het gebied van rekenen, taal en oefenen met topografie. We streven ernaar zo veel mogelijk één op één te werken, omdat u en de leerling dan specifiek aan de slag kunnen met het betreffende huiswerk. Als team ondersteunen we ook elkaar met kinderen die wat meer aandacht vragen. 

Sector: Belangen/Emancipatie, Ideeën/kerk/ levensbeschouwing, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Sport/recreatie

Lees meer...

Bestuurslid Zelfredzaamheid

Organisatie: Rode Kruis Alblasserwaard

Omschrijving:

Eén op de vijf Nederlanders is op de een of andere manier verminderd zelfredzaam. In een noodsituatie lopen zij meer risico dan anderen. Het Rode Kruis heeft een aantal activiteiten ontwikkeld die helpen bij het vergroten van risicobewustzijn, het aanleren van vaardigheden om een noodsituatie beter te doorstaan en het opbouwen van een netwerk zodat je in een noodsituatie niet alleen komt te staan. Denk aan cursussen EHBO en Veiligheid in en om het huis, contactcirkels en voorlichting bij hitte en winters weer. De afdelingen Papendrecht, NW Alblasserwaard, Gorinchem en Streefkerk/Nieuwlekkerland gaan per 1 januari 2017 fuseren. Voor deze nieuwe afdeling zijn wij op zoek naar: een bestuurslid Zelfredzaamheid (vrijwillig)

Wat zijn je werkzaamheden?
- Samen met het afdelingsbestuur (8 personen) de koers van de afdeling bepalen; bijdragen aan het
  meerjaren- / werkplan en de begroting.
- Ontwikkelingen volgen binnen het Rode Kruis en extern. Zorgen voor de vertaling hiervan binnen je
   portefeuille en toepassen van de kaders van het Rode Kruis.
- Coördineren van bestaande Zelfredzaamheidsactiviteiten samen met coördinatoren en vrijwilligers
   binnen de afdeling.
- Opzetten van nieuwe Zelfredzaamheidsactiviteiten, inclusief werving van vrijwilligers en eventuele 
   benodigde financiering; begeleiden van de uitvoering.
- Zorgen voor een juiste match tussen vrijwilligers en activiteiten; zorgen voor opgeleide vrijwilligers; 
  enthousiasmeren, begeleiden, ondersteunen en waarderen van vrijwilligers.
- Contacten onderhouden binnen en buiten het Rode Kruis gericht op je portefeuille.
- Bevorderen van een goede samenwerking binnen de afdeling en het district.

Sector: Belangen/Emancipatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Contactpersoon Fietsersbond Papendrecht

Organisatie: Fietsersbond Papendrecht

Omschrijving:

In Papendrecht is al een groep actieve vrijwilligers. We zoeken echter nog iemand die als contactpersoon wil gaan optreden.

We beschikken over heel veel ervaring en een groot netwerk. En, dat delen we graag. De kennis die je daardoor krijgt kun je op velerlij gebied gebruiken.

Zo heeft de afdeling in 2012 een prijs gekregen van de de landelijke Fietsersbond vanwege de wijze waarop we actie voerden en de sociale media daarbij benutten. De 'taartprijs'.

Leukste is natuurlijk het feit dat je duidelijke resultaten ziet van je inspanningen op straat.

Sector: Belangen/Emancipatie, Sport/recreatie

Lees meer...

Egelverzorger

Organisatie: Dierenbescherming

Omschrijving:

Vrijwilligers gezocht voor Egelopvang Papendrecht De egelopvang Zuid-Holland Zuid is sinds 2013 gevestigd in Papendrecht. Hier worden jaarlijks honderden egels opgevangen. Dat geeft aan hoe belangrijk deze opvang is voor de egels uit regio Rotterdam. Drechtsteden en omstreken. Het doel van de egelopvang is om zieke, gewonde en jonge egels te verzorgen tot ze weer op hun pootjes kunnen staan en terug de natuur in kunnen. Wij zoeken gemotiveerde vrijwilligers die willen helpen met het verzorgen van de egels.

Sector: Natuur/dieren/milieu

Lees meer...

Vrijwilligers voor pleegactiviteiten in de regio

Organisatie: Safewings

Omschrijving:

SafeWings is een organisatie die pleeggezinnen helpt bij de uitdagingen waar ze soms voor komen te staan. Weten dat je niet alleen staat, maar met elkaar aan de slag kunt. SafeWings is een onafhankelijke stichting, die samenwerkt met een aantal regionale en landelijke pleegzorg organisaties. SafeWings zet de pleegouder centraal. Zonder pleegkind geen pleegouder. Maar zeker ook zonder pleegouder geen veilige haven en een warm thuis voor het pleegkind. Het is dus van essentieel belang dat de pleegouder voldoende ondersteund wordt om de zorg voor het pleegkind vol te kunnen (blijven) houden. SafeWings biedt een uniek concept van ondersteuning en begeleiding, waar steeds meer vraag naar is. Door de grote vraag voor deelname aan de activiteiten zijn er meer vrijwilligers nodig. SafeWings zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om activiteiten met jonge kinderen (4-7 jaar)te ondernemen of aan de slag te gaan met op de boerderij ( bijv op de boerderij in Barendrecht) met wat oudere kinderen (8-15 jaar).

Sector: Belangen/Emancipatie, Kinderen/onderwijs/Jeugd, Minderheden/ Ont. wikkelings samenwerking, Sport/recreatie, Zorg/dienst/hulpverlening

Lees meer...

Verkeersbrigadiers/Klaar-overs

Organisatie: Openbare basisschool de Viermaster

Omschrijving:

Voor het komende schooljaar zoeken wij vrijwilligers die klaar-over willen zijn. U kunt zich opgeven voor een kwartier per week tot 18 kwartieren per week. Het vergroot de veiligheid voor onze kinderen bij het oversteken van de Jacob Catslaan (dit is de oversteek tussen onze twee gebouwen).  

Sector: Kinderen/onderwijs/Jeugd

Lees meer...

Stafmedewerker PR NVWA

Organisatie: Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

Omschrijving:

1. PR activiteiten algemeen.
2. Berichten vanuit de NVWA doorsturen naar kranten, radio, TV

Sector: Natuur/dieren/milieu, Sport/recreatie

Lees meer...

Coördinator evenementen

Organisatie: Unicef afdeling Drechtsteden

Omschrijving:

 - Is verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het RCU evenementenplan:
   de opzet van lokale evenementen en acties, aansluiting bij reeds bestaande evenementen en
   ondersteuning van landelijke UNICEF acties
- Draagt zorg voor de uitvoering van het RCU evenementenplan
- Fungeert als vraagbaak voor de vrijwilligers die zich met de opzet en uitvoering van evenementen
  bezighouden
- Maakt bij voorkeur deel uit van het coördinatieteam van het RCU
- Terugkoppeling events naar hoofdkantoor
- Kijken naar meeste synergie in samenwerkingen
- Branding event

Middelen:
- Eventtoolkit
- Promotiematerialen
- Promotiekleding

Sector: Kinderen/onderwijs/Jeugd

Lees meer...

Medewerk(st)er tuinen

Organisatie: Stichting sociale moestuin Papendrecht

Omschrijving:

We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen bij het onderhouden van de buurttuin. Als u graag buiten werkt en belangstelling heeft voor groen is dit een geschikte functie voor u. U hoeft niet een ervaren tuinier te zijn, wij kunnen u de kneepjes van het vak leren.

Sector: Belangen/Emancipatie, Natuur/dieren/milieu, Sport/recreatie

Lees meer...

Schaaktrainer\begeleider jeugd

Organisatie: Schaakclub Papendrecht\Alblasserdam

Omschrijving:

De Schaakclub Papendrecht/Alblasserdam zoekt een schaaktrainer\begeleider voor de startende jeugd. Je geeft les op stap 1 niveau methode Brunia\van Wijgerden. Hierin worden de spelregels van het schaken uitgelegd en de eerste beginselen van aanval en verdediging. Je hoeft dus niet goed te kunnen schaken, wel moet je het leuk vinden om les te geven. De vacature is ook heel geschikt voor een maatschappelijke stage. De jeugd schaakt op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in het Denksportcentrum in Papendrecht. Het eerste half uur wordt er lesgegeven, daarna speelt de jeugd een partijtje. Je begeleidt dan de kinderen tijdens hun schaakpartij. Op dit moment hebben we ongeveer 20 kinderen en 3 begeleiders. Je krijgt max. 5 kinderen onder je hoede.

Sector: Sport/recreatie

Lees meer...
81 - 90 / 117 vacatures
mensen